CAST

AZUSA INAMURA as MIKA

TAKURO TAKAHASHI as TERU

LEO IMAMURA as BIRD

SEICHO YOSHINO as SHIGE

MUTSUMI SATO as TAKAYAMA

YOHTA KAWASE as MAEDA

HIROHIKO MACHIYAMA as NAKAI

YUTAKA OKI as TOMINE

KIICHI SONOBE as TOURIST

JAN IMERIC as SERGI

KOUTA KUSANO as TAKAHASHI